Vaksala Kakelugnsmakeri


Min kakelugn är nyuppsatt. Hur börjar jag?

Nyuppsatta eller omsatta kakelugnar skall stå och torka i ca 2 månader med spjället halvöppet och luckorna stängda. Skjut spjället fram och tillbaka lite då och då så att det inte rostar fast.

Under tiden kan skorstensfäjarmästaren kontrollera er kakelugn. Första gången man eldar så börja med 5-10 näverbitar och några vedpinnar. Nästa dag fortsätter man med en lite större brasa osv. för att efter 4-5 dagar göra ”normala brasor” (helst med björk eller annat lövträd i början).


Vilken ved ska jag använda?

Det är viktigt att använda torr ved för att undvika eventuell tjärbildning och andra otrevligheter. Lövträd (björk, ek, och bok) ger mycket värme och är effektivt att elda med. Ek och ask måste blandas med annan ved.Gran och tall går att använda blandad med lövträd.


Underhåll

Om du har en kakelugn som har rödtegel i eldstaden så bör eldstaden underhållas då och då med ett tunt lager lera för att skydda tegel och fogar mot hettan. Om du har eldfast tegel (gult) så behöver eldstaden inte underhållas på samma sätt. Töm aska efter 4-5 brasor helst i en plåthink med lock, det kan ligga glöd kvar i askan. När du eldar i kakelugnen så kommer den att utvidga sig lite och små sprickor kan framträda mellan kaklen, det är helt naturligt, dom kommer att gå ihop när kakelugnen svalnar. När eldningssäsongen är över så kan du fylla fogarna med en blandning av mald krita och mjölk som blandas till en krämig massa, torka sen med fuktig trasa och efterpolera med torr trasa. Ha alltid uppsikt över små barn i närheten av en kakelugn, särskilt luckor och sotluckor blir väldigt varma!


Hur ska jag elda i min kakelugn?

En gammal kakelugn är en väldigt bra värmekälla om den eldas och underhålls på rätt sätt.

Ett fel som många gör, är att man eldar för länge i kakelugnen. Risken finns då att den blir överhettad vilket kan leda till sprickor som gör kakelugnen otät. Tänk på att det tar några timmar innan värmen kommer fram genom kaklet. Kakelugnen får inte eldas som en öppen spis. Ett sätt att elda effektivt i en kakelugn är att lägga in 5-8 vedträn, beroende på hur stor eldstad man har Börja med ett tvärlagt vedträ sen några tidningssidor, lägg sen veden på det tvärlagda vedträet in mot bakmuren. Detta för att säkerställa att det finns ordentligt med luft i brasan.

Man bör undvika att ställa vedträn mot bakre väggen i kakelugnen om man rödtegel i eldstaden, men i små eldstäder kan det vara svårt att göra på något annat sätt. Pröva dig fram till vad som fungerar bäst i just din eldstad. När du tänder så skall spjället vara helt öppet. Efter ca 10 minuter, eller när elden har tagit sig, så stänger man innerluckorna och öppnar ett eller båda draghålen på innerluckorna. Skjut därefter in spjället så mycket att brasan brinner tyst och lugnt utan att ryka in. Att ha spjället öppet till hälften brukar vara lagom. När veden brunnit ut så öppnas spjäll och innerluckor, rör om i glöden med en eldgaffel så att det inte ligger några obrända rester av veden kvar. Stäng innerluckor och skjut in spjället lite till. Vänta gärna ytterligare några timmar med att stänga spjället helt för att undvika att det läcker in kolmonoxid i rummet.

Vill du ha en snabbare uppvärmning av rummet så kan du ha innerluckorna öppna, annars skall dom stängas så att glödvärmen lagras i kakelugnen. En tumregel är att man skall kunna lägga handen på kaklet utan att brännas.Ytterluckorna hålls öppna under hela eldningen och stängs när glöden fallnat. Kakelugnen eldas vanligtvis morgon och kväll beroende på temperaturen ute och inne.

Vill du myselda i en kakelugn med öppna luckor så gör man först en liten brasa på 2-3vedträn, helst lövträd, när dom brunnit en stund så kan man lägga in ytterligare 2-3 vedtränoch eventuellt en gång till. Spjället skall vara helt öppet under hela eldningen och stängs efter det att glöden falnat. Var aktsam på glöd som kan sprätta ut.